Phân bố Sự Kiện Diễn ra ở Game:

Tên Sự Kiện Cụm Sever Thời Gian Map (Tọa Độ)
Boss Vàng 1-2-3 2 tiếng 1 lần
Bắt đầu từ 00:00
Lorencia,Noria,Tarkan
(Ramdom)
Boss Kundun 1-2-3 24h hồi sinh 1 lần Kalima 6 - 7
Thỏ Ngọc 2 - 3 03:40 - 09:40 - 15:40 - 21:40 Lorencia cổng 3h (131 : 192)
Arena ( 58 : 112)
Sky Event 2 - 3 13:05 - 23:05 Devias (223,63)
Boss Medusa 2-3-4 11:45 - 19:45 Swam of calmess
Tổ Đội Săn Ngọc 15 21:00
Thứ 7 / Chủ Nhật
Map Atlan
Hỗn Nguyên Lâu 2 - 3 2 tiếng 1 lần
Bắt đầu từ 01:00
Hàng Ngày
Quảng Trường Quỷ [X2 EXP]
Quảng Trường Quỷ [VIP] Cấp 7 - 8
Khi tiêu điệt đủ 500 quái sẽ rơi ngẫu nhiên ngọc ở dưới chân
Tất cả 2 tiếng 1 lần
Bắt đầu từ 00:00
Hàng Ngày
Huyết Lâu [X2 EXP]
Huyết Lâu [VIP] Cấp 7 - 8
Khi tiêu điệt đủ 500 quái sẽ rơi ngẫu nhiên ngọc ở dưới chân
Tất cả 2 tiếng 1 lần
Bắt đầu từ 00:30
Hàng Ngày
Tổ Đội Săn Boss 15 20:30
Thứ 7 / Chủ Nhật
Map Devias 4
Đại Chiến Dungegon 3 2 08:30 - 19:30
[Tiêu điệt quái có cơ hội nhận các loại ngọc
Đánh Boss Mesuda]
Map Dungegon 3
Binh Đoàn Người Tuyết 2-3-4 07:15 - 11:15 - 16:15
[Săn vé Satan đổi ra VP]
Devias
(88:25)
(228:185)
(178:188
Summer Event 2 - 3 00:40 - 12:40 18:40 - 23:40 Lorencia cổng 3h (131 : 192)
Arena ( 58 : 112)
Đại Chiến Lorencia 1 21:45 Lorencia cổng 3h
Hit and Up Event Tất cả 11:20 - 14:20 Hàng Ngày
Siêu Boss 1 20:40 Lorencia giao dịch
NPC Tang_1 tọa độ 134:227)
Raklion Event 1 09:30 - 15:30 - 21:30 Rakion
Happy Hour Event Tất cả 06:05 - 11:05 - 17:05 - 20:05 Hàng Ngày
X2 Exp Tất cả Cả ngày Thứ 7, Chủ Nhật

Event BQT tổ chức

Tên Sự Kiện Cụm Sever Thời Gian Phần thưởng
Event PK Event - 15 Thông báo cụ thể ở Forum trước 24h
Khi đến thời gian diễn ra các bạn dùng lệnh
/dangkypk để tham gia di chuyển PK
PK nhau sẽ có tỉ lệ Ra ngọc
Người PK nhiều nhất sẽ nhận được cụm ngọc
PK GreateBattleEvent Event - 15 Thông báo cụ thể ở Forum trước 24h
Khi đến thời gian diễn ra các bạn đến Lorencia ( 134:24)
kích vào NPC để di chuyển đến MAP EVENT
PK nhau sẽ có tỉ lệ Ra ngọc
Người PK nhiều nhất sẽ nhận được Gcoin - Wcoin hoặc PCPOINT
Event TeamDeatch Match Event - 15 Thông báo cụ thể ở Forum trước 24h
Khi đến thời gian Event các bạn tập trung tại Lorencia Đến NPC chọn :
Team Red hoặc Team Blue
Khi sự kiện diễn ra 2 Team Red và Team Blue sẽ di chuyển đến MAP Event và PK nhau
trong vòng 15 phút . Team nào thắng sẽ
được thưởng từ BQT và người PK nhiều nhất
sẽ được thưởng vào BQT
Công Thành Chiến Event - 20 Thông báo lịch CTC trước 1 tuần
Định kì CTC vào giữa tháng và cuối tháng

Phần thưởng được công bố ở TOPPIC Event