Sự Kiện Tổ Đội Săn Boss

Thời gian: 21:00 Thứ 7 chủ nhật
Thể lệ: Map Atlan Server Event
Phần thưởng:
Vật Phẩm Bản Đồ Toạ Độ
Bless , Soul Altan-1 Spot 1 : 139 70

Spot 2 : 142 53

Spot 3 : 132 46

Spot 4 : 134 63

Spot 5 : 155 76

Spot 6: 151 96

Spot VIP : 133 92
Chao, Cre , Liffe Altan-1
Server Event
21:00 Atlan 1 đầu cổng